http://reanru48.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com 
หน้าแรก  ประวัติค่าย  ชาวค่าย รสช  คนตานี ชุมชนไท พอช พ.ชช วจส
ค้นหา  ประเภทการค้นหา   
สถิติ
เปิดเว็บไซต์ 14/12/2007
ปรับปรุง 05/03/2011
สถิติผู้เข้าชม45,163
Page Views58,747
Menu
หน้าแรก
อุทยานการเรียนรู้
บล็อกคนรสช.48
กลุ่มพัฒนากัมปง
หอจดหมายเหตุปัตตานี
ศูนย์ความรู้แห่งชาติ
อ.บ.ต.ตันหยงลุโละ
แนะนำเว็บหางานเพื่อคนท้องถิ่น
หน่วยงานที่ดูแลองค์กรท้องถิ่น
องค์กรชุมชน
บทความ
« October 2015»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
iGetWeb.com
เว็บสำเร็จรูป ทำเว็บ สร้างเว็บ
 

รายชื่อมูลนิธิและที่อยู่ติดต่อ

มูลนิธิลาซาล มูลนิธิ T: 056-222607
82 หมู่ที่5 ซ. ถ.สวรรค์วิถี F: 056-225300
*มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี มูลนิธิ T: 034-338412
25 หมู่ที่3 ซ.- ถ.- F: 038-338412
มูลนิธิธิดารักษ์เพื่อเด็กด้อยโอกาส มูลนิธิ T: 0-2429-0789
42/130 หมู่ที่5 ซ.ศรีเสถียร ถ.เพชรเกษม F: -
*ฮักเมืองน่าน มูลนิธิ T: 0-5471-0532
1 หมู่ที่- ซ.- ถ.สมนเทวราช F: 0-5471-0532
ชีวิตใหม่ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิ T: -
1 หมู่ที่- ซ.- ถ.ท่าแพ (อาคารพุทธสถาน) F: 
มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิ T: 02-5839596-7
78/11 หมู่ที่1 ซ.- ถ.ติวานนท์ F: 02-5836681
ธรรมรังสี มูลนิธิ T: 074-730569
43 หมู่ที่ ซ.- ถ.สถิตยุติธรรม F: -
พระพุทธสิหิงค์ชลบุรี มูลนิธิ T: 038-274572
517-421 หมู่ที่ ซ.- ถ.วชิรปราการ F: 038-276330
มูลนิธืพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ มูลนิธิ T: 038-716247-9 ต่อ 8100 หรือ 8101
440 หมู่ที่9 ซ.- ถ.สุขุมวิท F: 038-716542
*พิจิตรสามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ มูลนิธิ T: 0-5661-1111
456 หมู่ที่5 ซ.- ถ.สระหลวง F: -
มูลนิธิผู้หญิง มูลนิธิ T: 024435146,024351246
295 หมู่ที่- ซ.จรญสนิทวงศ์ 62 ถ.- F: 024346774
*ศรีบุญเรืองเพื่อคนพิการ มูลนิธิ T: 0-42351-351
175 หมู่ที่1 ซ.- ถ.- F: 042-351311
ธรรมจารินีวิทยา มูลนิธิ T: 032281058
84 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: -
มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสรินธร มูลนิธิ T: 0-3429-8265-9
โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกรียติ หมู่ที่ ซ.- ถ.- F: 0-3429-8265
มูลนิธิบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา มูลนิธิ T: 0-3860-2333
185 หมู่ที่3 ซ. ถ.ไม่มี F: 0-3888-2716
มูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนา เขตการศึกษา 9 มูลนิธิ T: -
4/7 โพศรี หมู่ที่- ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิการศึกษาสตรีนครสวรรค์ มูลนิธิ T: 056221207
312 หมู่ที่ ซ.- ถ.สวรรค์วิถี F: 0-5622-1207 ต่อ 201
มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนไทยเยอรมัน มูลนิธิ T: -
- หมู่ที่- ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ว วิบุลสันติ เชียงใหม่ มูลนิธิ T: 0-5327-5650
75 หมู่ที่- ซ.- ถ.วัวลาย F: 0-5327-4963
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยอง มูลนิธิ T: 0-3861-2720
144 หมู่ที่2 ซ. ถ.สุขุมวิท F: 0-3861-7466
ฮิลาลเพื่อการศึกษาและพัฒนาสังคมสาขาสตูล มูลนิธิ T: 09 - 8785731
430 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: -
มูลนิธิพิศิษฏ์วิทยา มูลนิธิ T: 0-3861-2222
053 หมู่ที่ ซ. ถ.ท่าประด่ F: 
มุลนิธิลูกเสือชาวบ้านเมืองแกลง มูลนิธิ T: 0-3867-4655 / 0-3867-4938
54/19 หมู่ที่ ซ. ถ.เทศบาล 3 F: 0-3867-4938 ต่อ 18
มูลนิธิมกุฏเมืองราชวิทยาลัย มูลนิธิ T: 0-3867-1112 / 0-3867-7043
190 หมู่ที่1 ซ. ถ.ไม่มี F: 0-8671-112
สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี มูลนิธิ T: 02-2827716,02-2823251
อาคาร 4 กรมพัฒนาสังคม หมู่ที่ ซ. ถ.กรุงเกษม F: 02-2823251
ระนองสงเคราะห์ มูลนิธิ T: 0-7782-3248
27/250-252 สมาคมพงไล้ จั๊บอิ๊กเซียเกาะ หมู่ที่1 ซ. ถ.- F: 0-7781-1866
สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิ T: 02-3818834-6
850/33 หมู่ที่ ซ.ปรีดีพนมยงค์ 36 ถ.สุขุมวิท 71 F: 02-3818837
มูลนิธิเพื่อการพัฒนากีฬาจังหวัดกระบี่ มูลนิธิ T: 075-630508
บริเวิณสวนสาธารณะธารา หมู่ที่ ซ. ถ.คงคา F: 075-630508
มูลนิธิโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มูลนิธิ T: 056-221207
312 หมู่ที่ ซ.- ถ.สวรรค์วิถี F: 056-221207 ต่อ 201
มูลนิธิปากน้ำโพประชานุเคราะห์ มูลนิธิ T: 056-221702
200/3 หมู่ที่ ซ.- ถ.สวรรค์วิถี F: 056-220759
สภาิิอุตสาหกรรมจัีงหวัดนครสวรรค์ มูลนิธิ T: 056-334715
13/1 หมู่ที่6 ซ.- ถ.พหลโยธิน F: 056-334719
ชมรมวัยทองนครสวรรค์ มูลนิธิ T: 056-227282
105/30 หมู่ที่10 ซ.- ถ.นครสวรรค์ - พิษณุโลก F: -
มูลนิธิปัญญาวุฒิสุนทร มูลนิธิ T: 044-546795
266 หมู่ที่6 ซ.- ถ.- F: 044-546580
มูลนิธิพระบาทมิ่งเมือง มูลนิธิ T: 054-511-869
16 หมู่ที่0 ซ.- ถ.เจริญเมือง F: -
มูลนิธิพัฒนาการศึกษา นายตวม นางอุไร เสริมทรัพย์ มูลนิธิ T: 044-713316
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ หมู่ที่ ซ. ถ.กรุงศรีนอก F: 044-713310
ต่อต้านโรคมะเร็งภาคเหนือ มูลนิธิ T: -
โรงเรียนบ้านป่าเปอะ หมู่ที่ ซ.- ถ.สายเกาะกลาง F: 
มูลนิธิคอลฟีลต์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิ T: 0-2276-1411
1424/268 หมู่ที่ ซ.ประชาสงเคราะห์16 ถ.- F: 0-2275-3104
สงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ มูลนิธิ T: -
63/1 หมู่ที่4 ซ.- ถ.- F: 
สถาบันพัฒนาเมือง มูลนิธิ T: 053-274817
1 หมู่ที่ ซ.- ถ.ท่าแพ F: 053-274817
มูลนิธิโครงการเพื่อชีวิต มูลนิธิ T: 02-752-8370
5/462 หมู่ที่8 ซ.9 ถ.รามคำแหง2 F: -
มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ มูลนิธิ T: -
315 อาคารมหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า หมู่ที่ ซ.- ถ.ราชวิถี F: 
ไทยเพื่อการพัมนา มูลนิธิ T: -
19 หมู่ที่ ซ.5 ถ.คชสาร F: 
มูลนิธิสงอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร มูลนิธิ T: 0-2354-7391-4ต่อ102
257 ตึกมหิดล หมู่ที่ ซ.- ถ.ราชวิถี F: 0-2354-7391-4ต่อ101
อนุสารสุนทรเพื่อสงเคราะห์คนหูหนวกในพระราชูปถัมภ์ มูลนิธิ T: 0-5325-1305
10-14 หมู่ที่ ซ.- ถ.วิชยานนท์ F: 0-5325-1137
มูลนิธิศรีบุรินทร์เพื่อการพัฒนา มูลนิธิ T: -
150/56 หมู่ที่16 ซ.- ถ.สุรินทร์-ลำชี F: 
แม่วาง มูลนิธิ T: 053-489039
436 หมู่ที่5 ซ.- ถ.- F: -
มูลนิธิยุวพุทธพัฒนา มูลนิธิ T: -
14/63 หมู่ที่ ซ.สมชายพัฒนา1 ถ.สิรินธร F: 
มูลนิธิกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย มูลนิธิ T: 0-2940-6095
2134/1 หมู่ที่ ซ.- ถ.พหลโยธิน F: 0-2940-6095
พุทธเกษตรเชียงใหม่ มูลนิธิ T: -
103 หมู่ที่ ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิศาตราจารย์ปกรณ์ อังศุสิงห์ มูลนิธิ T: -
1034 หมู่ที่ ซ.- ถ.กรุงเกษม F: 
มูลนิธิพรประกายแก้ว มูลนิธิ T: -
262/3 หมู่ที่4 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา 56 (บ้านหนองกระพุ่ม) มูลนิธิ T: -
2/1 หมู่ที่2 ซ.- ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี F: 
มูลนิธิส่งเสริมสวัสดิการสังคมไทย มูลนิธิ T: -
1034 หมู่ที่ ซ.- ถ.กรุงเกษม F: -
มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิ T: -
25 อาคารอัลม่า-ลิงค์ หมู่ที่ ซ.ชิดลม ถ.- F: -
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์ มูลนิธิ T: -
4739 หมู่ที่ ซ.- ถ.ดินแดง F: -
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปภัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิ T: 0-2716-6070-1
2 หมู่ที่ ซ.ศูนย์วิจัย ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ F: 0-2716-6109
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิ T: 0 2249 0953-4,0 2249 4589
100/771-5 หมู่ที่ ซ.คลองเตยล็อค6 ถ.อาจณรงค์ F: 0 2249 2956
มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส มูลนิธิ T: -
66 อาคารเฉลิมกรุง ชั้น 4 หมู่ที่ ซ.- ถ.เจริญกรุง F: -
มูลนิธินันทาทร มูลนิธิ T: -
65 หมู่ที่ ซ.รามคำแหง14 ถ.รามคำแหง F: -
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ T: 02-3183958-9
2044/21 หมู่ที่ ซ.- ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ F: 02-7181850
มูลนิธิพรหมศาสตร์สงเคราะห์ มูลนิธิ T: -
481/786 หมู่ที่ ซ.ยิ่งยวด(วัดเพลงปัสสนา) ถ.จรัญสนิทวงศ์37 F: -
มูลนิธิสากลพัฒนาท้องถิ่นไทย มูลนิธิ T: -
140/45 หมู่ที่13 ซ.- ถ.สุรินทร์-ปราสาท F: 
มูลนิธิคาทอลิกสงเคราะห์อุดรธานี มูลนิธิ T: -
168/8 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย มูลนิธิ T: 0-2281-9280
29 หมู่ที่ ซ.- ถ.วิสุทธิกษัตริย์ F: 0-2281-9270
มูลนิธิรวมนำใจหนองบัวลำภู มูลนิธิ T: -
151 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ T: -
1034 ในบริเวณกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ หมู่ที่ ซ.- ถ.กรุงเกษม F: -
มูลนิธิโสภาธารน้ำใจเพื่อพัฒนาสังคมไทย มูลนิธิ T: 02-7194397
55/71 หมู่ที่ ซ.สุขุมวิท11 ถ.สุขุมวิท F: 02-7194397
มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิ T: -
- หมู่ที่ ซ.- ถ.อุดร-ขอนแก่น F: 
มูลนิธิสตรีราชินูทิศ มูลนิธิ T: -
103 หมู่ที่ ซ.- ถ.ศรีสุข F: 
มูลนิธิหมากแข้งเจริญศรี มูลนิธิ T: -
133 หมู่ที่ ซ.- ถ.อำเภอ F: 
มูลนิธิอิสานพัฒนา มูลนิธิ T: -
36 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น มูลนิธิ T: -
129/18 หมู่ที่ ซ.- ถ.นิตโย F: 
มูลนิธิชาวอุดรร่วมใจต้านภัยเอดส์ มูลนิธิ T: 042-248-155
549 หมู่ที่ ซ.- ถ.โพศรี (เจริญโฮเต็ล) F: 042-248
มูลนิธิพระศรีพนมมาศ(ทองอิน) มูลนิธิ T: -
200 หมู่ที่11 ซ.- ถ.อินใจมี F: 
มูลนิธิครูประถมศึกษาเพื่อสนับสนุนการประถมศึกษาอำเภอเมืองสิงห์บุรี มูลนิธิ T: -
611/2 หมู่ที่ ซ.- ถ.นายจันหนวดเขี้ยว F: 
มูลนิธิสหกรณ์สามัคคีวัดมณีคีรีวงก์ มูลนิธิ T: 039-442331
26 หมู่ที่6 ซ.- ถ.ซึ้งพัฒนาสาย2 F: -
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจ ซี.ซี.เอฟ.ในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิ T: 02-747-2600
36/4 หมู่ที่ ซ.8 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 F: 02-747-2621
มูลนิธิท่าช้างประชานุเคราะห์ มูลนิธิ T: -
- หมู่ที่6 ซ.- ถ.สายท่าช้าง-ท่าข้าม F: 
มูลนิธิเด็ก มูลนิธิ T: -
460 หมู่ที่ ซ.จรัญสนิทวงศ์67 ถ.จรัญสนิทวงศ์ F: -
มูลนิธิเวชศาสตร์ฟื้นฟู มูลนิธิ T: -
315 หมู่ที่ ซ.- ถ.ราชวิถี F: -
มูลนิธิก้าวหน้า มูลนิธิ T: -
2/12 หมู่ที่7 ซ.สิงหานนท์ ถ.สังฆประชา F: -
มูลนิธิสีนวล ดีสมบัติ มูลนิธิ T: 039-441-961
- หมู่ที่7 ซ.วัดเกวียนหัก ถ.สุขุมวิท F: 039-312-275
มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิ T: -
420 หมู่ที่ ซ.- ถ.ราชวิถี F: -
มูลนิธิชาวสวนกาแฟ มูลนิธิ T: -
2134/1 หมู่ที่ ซ.- ถ.พหลโยธิน F: -
มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มูลนิธิ T: -
5 หมู่ที่ ซ.- ถ.ดินแดง F: -
มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มูลนิธิ T: -
81 หมู่ที่15 ซ.- ถ.เพชรเกษม F: -
มูลนิธิปาลิต-ลัดดา เจริญค้า มูลนิธิ T: -
256/35 หมู่ที่ ซ.ประชาสงเคราะห์ 47 ถ.สุทธิสาร(แยก1) F: -
มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิ T: -
375,381 หมู่ที่ ซ.- ถ.อาจณรงค์ F: -
มูลนิธิอนุสรณ์ พล.อ.ท.พระยาเฉลิมอากาศ มูลนิธิ T: -
423 หมู่ที่3 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิส่งเสริมช่วยผู้ด้อยโอกาส มูลนิธิ T: 0-2693-9847 -8
299 หมู่ที่ ซ.อินทามระ41 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย F: 0-2693-6799
มูลนิธิส่งเสริมสงเคราะห์ผู้กระทำความดี มูลนิธิ T: -
257 ตึกมหิดล หมู่ที่ ซ.- ถ.ราชวิถี F: -
พัฒนาศักยภาพชุมชน มูลนิธิ T: 053-380567
225/112 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: 053-380567
กวนอิมธรรมทาน มูลนิธิ T: -
45/6 หมู่ที่ ซ.- ถ.เมืองสมุทร F: 
อุบลรัตน์ มูลนิธิ T: -
167 หมู่ที่8 ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฝาง F: 
พัมนางานผู้สูงอายุ มูลนิธิ T: -
110 หมู่ที่ ซ.คณะแพทย์ศาสตร์ ม.เชียงไหใหม่ ถ.สุเทพ F: 
เพื่อพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก มูลนิธิ T: 053-216417
1000/271-72 หมู่ที่ ซ.หมู่บ้านโชตนานิเวศน์ ถ.โชตนา F: 053-409175
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มูลนิธิ T: 035-495973
168/36 หมู่ที่3 ซ.- ถ.- F: 
ส่งเสริมพัฒนาสตรีไทย มูลนิธิ T: 053-392359
111/2 หมู่ที่11 ซ.2 ถ.แม่อ่อน F: 053-392359
เชียงใหม่สามัคคีการกุศล มูลนิธิ T: 053-275953
166 หมู่ที่ ซ.- ถ.ลอยเคราะห์ F: -
มูลนิธิ 70 ปี สกลวิสุทธิ มูลนิธิ T: -
45/2 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิขุนและนางนิกรนรารักษ์ มูลนิธิ T: -
75 หมู่ที่ ซ.- ถ.อัมพวา F: 
มูลนิธิพรพฤฒิพันธุ์ มูลนิธิ T: 0-5672-0202-3
49 หมู่ที่ ซ.- ถ.นิกรบำรุง F: 0-5672-0203
มูลนิธิจุ้ยโบ๊-แปลก ลิปิสุนทร มูลนิธิ T: -
1329 หมู่ที่ ซ.- ถ.แม่กลอง-ปากท่อ (สายเก่า) F: 
มูลนิธิสันติพร้อมพัฒน์ มูลนิธิ T: -
1851 หมู่ที่3 ซ.- ถ.สระบุรี-หล่มสัก F: 
มูลนิธิถาวรานุกูล มูลนิธิ T: -
34/7 หมู่ที่ ซ.- ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ F: 
มูลนิธิเลื่อน-นกเอี้ยง ยุวานนท์ มูลนิธิ T: -
26 หมู่ที่3 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิหลวงพ่อเกศมงคลพุทธพรหมบดี มูลนิธิ T: -
26 หมู่ที่3 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิชัยนาวีพัฒนา มูลนิธิ T: -
1025/21 หมู่ที่ ซ.- ถ.วิเชียรโชฎก F: 
มูลนิธิโรงเรียนวัดพระงาม(สวนอินทร์อนุสรณ์) มูลนิธิ T: -
41 หมู่ที่ ซ.- ถ.ริมคลองเจดีย์บูชา F: 
มูลนิธิสถาบันพัฒนากระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว มูลนิธิ T: 0 3429 8265
อาคารชั้น 4 โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ ซ.- ถ.- F: 0 3429 8265
มูลนิธิสว่างคีรีบูชาธรรม มูลนิธิ T: -
80/14 หมู่ที่ ซ.- ถ.เลย-ดานซ้าย F: 
มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรม(สาขาเลยสำนักศูยน์ฟื้นฟูผู้พิการจังหวัดเลย) มูลนิธิ T: -
129 หมู่ที่3 ซ.- ถ.- F: 
ธรรมานุเคราะห์ มูลนิธิ T: 0-3831-2708
21/3 หมู่ที่1 ซ.- ถ.- F: 0-3832-3577
มีชัย ฤชุพันธ์-วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มูลนิธิ T: 0-3839-4900
169 หมู่ที่ ซ.- ถ.ลงหาดบางแสน F: 0-3839-2024
สงเคราะห์เด็กพัทยา มูลนิธิ T: 0-3842-3468
384 หมู่ที่6 ซ.- ถ.สุขุมวิท F: 0-3842-3468
กัลยาณวัตร มูลนิธิ T: -
- หมู่ที่ ซ.- ถ.กลางเมือง F: 
สงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง มูลนิธิ T: 0-3824-1373
61 หมู่ที่3 ซ.- ถ.- F: 0-3824-0879
สุวรรณราษฎร์สามัคคี มูลนิธิ T: 09-5480997
5 หมู่ที่4 ซ.- ถ.- F: 
คณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ในนามคามิลโลโซเซียล เซ้นเตอร์ มูลนิธิ T: -
240 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: 
สัจจธรรมในนามศูนย์ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชนปราจีนบุรี มูลนิธิ T: -
84/22 หมู่ที่3 ซ.- ถ.เทศบาลดำริ F: 
มูลนิธิวัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์ มูลนิธิ T: -
1 หมู่ที่12 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิกำปั่นทอง มูลนิธิ T: -
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่7 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิญาณวิศิษฎ์อุปถัมป์ มูลนิธิ T: -
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หมู่ที่7 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิเพื่อนช้าง มูลนิธิ T: -
350 หมู่ที่8 ซ.61 ถ.รามอินทรา F: 
มูลนิธิสาธารณกุศลซื่อตรง มูลนิธิ T: -
176 หมู่ที่ ซ.- ถ.จันทราราม F: 
จันดีการศึกษา มูลนิธิ T: 075-486247
171 หมู่ที่9 ซ.- ถ.จันดี-บ้านส้อง F: 057-486247
ปากน้ำโพประชานุเคราะห์ มูลนิธิ T: -
200/3 หมู่ที่ ซ.- ถ.สวรรค์วิถี F: 
โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มูลนิธิ T: -
312 หมู่ที่ ซ.- ถ.สวรรค์วิถี F: 
มูลนิธิ อ.พิมพ์ บุญยก เพื่อการศึกษาและสาธารณประโยชน์ มูลนิธิ T: -
72 หมู่ที่ ซ.- ถ.พิเศษกิจ F: 
วัดอัมำพวนาราม มูลนิธิ T: -
สำนักงาน หมู่ที่3 ซ.- ถ.เพชรเกษม F: 
เพื่อสงฆ์อาพาธจังหวัดพัทลุง มูลนิธิ T: -
สำนักงาน ณ วัดอิทราวาส หมู่ที่ ซ.- ถ.ราเมศวร์ F: 
มูลนิธิวัดนิโครธาราม มูลนิธิ T: -
วัดนิโครธาราม หมู่ที่ ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิพระฤทธิฦาชัย มูลนิธิ T: -
59 หมู่ที่2 ซ.- ถ.รุ่งเรืองศรี F: -
มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาชัยภูมิ มูลนิธิ T: -
12 หมู่ที่ ซ.- ถ.บรรณาการ F: 
มูลนิธิศุภมิตรร่วมใจ มูลนิธิ T: -
76 หมู่ที่ ซ.- ถ.เณรแก้ว F: 
มูลนิธิเพชรวัฑฒนนุสรณ์ มูลนิธิ T: -
122 หมู่ที่1 ซ.วัดศรีเวียง ถ.- F: 
มูลนิธิสิริวิชัย-กิจอนุสรณ์ มูลนิธิ T: -
10 หมู่ที่3 ซ.- ถ.รักษ์นรกิจ F: 
มูลนิธิวัดจำปา มูลนิธิ T: -
- หมู่ที่5 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิโสภณเจตสิการาม มูลนิธิ T: -
- หมู่ที่4 ซ.- ถ.รักษ์นรกิจ F: 
มูลนิธิ รวบ-สมบุญ พรหมพฤกษ์ มูลนิธิ T: -
336 หมู่ที่1 ซ.สุชนธรรมสาร ถ.วิชิตภักดี F: 
มูลนิธิเพื่อชีวิตและพัฒนาสังคม มูลนิธิ T: -
144 หมู่ที่4 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิเรือนร่มเย็น มูลนิธิ T: -
61 หมู่ที่7 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา มูลนิธิ T: -
129/1 หมู่ที่4 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิพันธกิจเมตตา มูลนิธิ T: -
193 หมู่ที่4 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิร่มโพธิ์เพชรบูรณ์ มูลนิธิ T: -
105 หมู่ที่ ซ.- ถ.เพชรรัตน์ F: 
มูลนิธิหนองไผ่สงเคราะห์ มูลนิธิ T: 056-781444-5
55 หมู่ที่1 ซ.- ถ.สระบุรี - หล่มสัก F: 
มูลนิธิศาลเจ้าพ่อดงขุย มูลนิธิ T: -
888 หมู่ที่3 ซ.- ถ.- F: 
ทวีศักดิ์ จัทรวิโรจน์(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
224 หมู่ที่ ซ.- ถ.พหลโยธิน F: 
ลำปางสงเคราะห์(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
25/7 หมู่ที่ ซ.- ถ.สุเรนทร์ F: 
ชิดชม สุทธะพินธุ(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
224 หมู่ที่ ซ.- ถ.พหลโยธิน F: 
ศรีบุษย์ กรรณสูตอนุสรณ์(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
224 หมู่ที่ ซ.- ถ.พหลโยธิน F: 
ลำปางกัลยาณี(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
224 หมู่ที่ ซ.- ถ.พหลโยธิน F: 
บุญวาทย์(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
- หมู่ที่ ซ.โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ถ.พหลโยธิน F: 
มูลนิธิช่วยคนโรคเรื้อนจังหวัดลำปาง มูลนิธิ T: -
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมู่ที่ ซ.- ถ.วชิราวุธดำเนิน F: 
มูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม มูลนิธิ T: -
277 หมู่ที่8 ซ.- ถ.- F: 
อรุณเรือง(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
101 หมู่ที่10 ซ.- ถ.- F: 
มหาสารคามการกุศล จีเสียงเกาะ(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
443 หมู่ที่ ซ.- ถ.นครสวรรค์ F: 
พระวิธูรธรรมาภรณ์ มูลนิธิ T: 042-611388
50 หมู่ที่ ซ.- ถ.สำราญชายโขงใต้ F: 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านค้อ มูลนิธิ T: 01-9650619,042-684200
โรงเรียนบ้านค้อ หมู่ที่2 ซ.- ถ.หนองเอี่ยน-บ้านเหล่า F: 
มูลนิธิวิสุทธิธรรม มูลนิธิ T: -
118 หมู่ที่5 ซ.- ถ.- F: 
เอดส์จังหวัดระยอง(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 142 หมู่ที่2 ซ.- ถ.สุขุมวิท F: 
การประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง 137 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: 
สงเคราะห์คนชราลพบุรี(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
82 หมู่ที่6 ซ.- ถ.- F: 
รักษ์เด็ก(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
128 หมู่ที่5 ซ.- ถ.- F: 
กองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนอนุบาลระยอง(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
32 หมู่ที่ ซ.- ถ.ริมน้ำ F: 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาวัดมหาพุทธาราม มูลนิธิ T: -
167 หมู่ที่ ซ.- ถ.ขุขันธ์ F: 
คณะสงฆ์อำเภอห้วยทับทัน(มูลนิธิ) มูลนิธิ T: -
67 หมู่ที่1 ซ.- ถ.- F: 
สงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล มูลนิธิ T: -
23/3 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: 
อาบูบักร์ มูลนิธิ T: -
84 หมู่ที่3 ซ.- ถ.- F: 
พัฒนาโรงพยาบาลระนอง มูลนิธิ T: -
11 หมู่ที่ ซ.- ถ.กำลังทรัพย์ F: 
จรูญทัด ธฺมมุทิส มูลนิธิ T: -
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง หมู่ที่3 ซ.- ถ.- F: 
โรงพยาบาลราษีไศล มูลนิธิ T: -
164 หมู่ที่14 ซ.- ถ.บริหาร F: 
ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านอี่หล่ำ มูลนิธิ T: -
โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ หมู่ที่1 ซ.- ถ.ส้มป่อย-กระจ๊ะ F: 
หลวงปู่ศรี ฐืตธัมโม มูลนิธิ T: -
1452 หมู่ที่ ซ.- ถ.อุบล F: 
คุณแม่บุปผาไผทฉันท์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน มูลนิธิ T: -
สำนักงาน หมู่ที่1 ซ.- ถ.ส้มป่อย-กระจ๊ะ F: 
เพื่อการศึกษาโรงเรียนบ้านพราน (ประชานุเคราะห์) มูลนิธิ T: -
โรงเรียนบ้านพรานประชานุเคราะห์ หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ มูลนิธิ T: -
ศาลจังหวัดศรีสะเกษ แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว หมู่ที่ ซ.- ถ.ศรีวิเศษ F: 
มูลนิธิจำนงค์ โพธิสาโร มูลนิธิ T: -
186 หมู่ที่8 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิพระเทพวรมุนี(เสน ปญญาวชิโร) มูลนิธิ T: -
167 หมู่ที่ ซ.- ถ.ขุขันธ์ F: 
มูลนิธิฟอร์เอฟเวอร์เลิฟ มูลนิธิ T: 0-7472-4386
5-5/1 หมู่ที่ ซ.- ถ.ปานชูรำลึก F: 0-7472-4768
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มูลนิธิ T: 0 3425 9712
137/1 หมู่ที่ ซ.พันธ์ทิพย์ ถ.ราชวิถี F: 0 3421 0242
พระครูโกศลนวกิจเพื่อการศึกษา มูลนิธิ T: -
82 หมู่ที่5 ซ.- ถ.- F: 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเก้งเด็ก มูลนิธิ T: -
80 หมู่ที่8 ซ.- ถ.เอื้ออำนวย F: 
ส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิ T: -
193 หมู่ที่14 ซ.- ถ.- F: -
อาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดนครราชสีมา มูลนิธิ T: -
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา หมู่ที่ ซ.- ถ.- F: -
บัวใหญ่สงเคราะห์ มูลนิธิ T: -
56/58 หมู่ที่10 ซ.- ถ.- F: 
ร่วมกรุณาวัดสุทธิจินดานครราชสีมา มูลนิธิ T: -
บริเวณฌาปนสถานฯกองทัพภาคที่ 2 หมู่ที่ ซ.- ถ.ราชดำเนิน F: 
บัวใหญ่เพื่อการศึกษา มูลนิธิ T: -
2 หมู่ที่ ซ.- ถ.สุรนารี 2 F: 
ชมรมผู้สูงอายุศูนย์แพทย์พัฒนาวัดป่าสาลวัน มูลนิธิ T: -
214 หมู่ที่ ซ.3 ถ.สืบศิริ F: 
ชัยสมรภูมิ มูลนิธิ T: 075-341948
169 หมู่ที่ ซ.- ถ.พัฒนาการคูขวาง F: -
มูลนิธิยกเต้งอุทิศ มูลนิธิ T: 075-375536
45 หมู่ที่4 ซ.- ถ.- F: 075-521485
ศูนย์ตาดีกานราธิวาส มูลนิธิ T: -
123 หมู่ที่ ซ.- ถ.สุขาภิบาล 5 F: 
ดวงประทีป มูลนิธิ T: (02) 2498842
ชุมชน หมู่บ้านพัฒนา ถ.อาจณรงค์ แขวงคลองเตย หมู่ที่ ซ. ถ. F: (02) 2493553
กำแพงเพชรประชานุเคราะห์ มูลนิธิ T: (055) 711821
เลขที่ 1056/1 ต.ในเมือง หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี มูลนิธิ T: 
เลขที่ 195 ถ.พญาไท หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
พัฒนาบุคคลอำเภอสุวรรณภูมิ มูลนิธิ T: (043) 581-298
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสุวรรณภูมิ หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
สมาคมเรือเยาวชนเอเซียอาคเนย์แห่งประเทศไทย มูลนิธิ T: 0 2319 1732
2351/18-19 หมู่ที่ ซ.รามคำแหง 65 ถ.- F: 0 2318 3826
ลาซาล มูลนิธิ T: (02) 3933510
23 ต.บางนา อ.พระโขนง หมู่ที่ ซ.105 ถ.สุขุมวิท F: (02) 7486855
ศูนย์ฮอทไลน์ มูลนิธิ T: (02) 2462950
หมู่บ้านอยู่เจริญเลขที่ 91/269 ซ.ทรงสะอาด หมู่ที่ ซ. ถ. F: (02) 6914057
สาธารณสุขแห่งชาติ มูลนิธิ T: 
เลขที่ 36/6 ซอยประชานิมิตร ถ.ประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
มูลนิธิธัญวิทยา มูลนิธิ T: 0-2577-2707
โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา เลขที่ 104/1 หมู่ที่ 3 ต.รังสิต หมู่ที่3 ซ. ถ. F: 0-2904-3706
ธรรมรักษ์ มูลนิธิ T: :(036) 413- 805
วัดพระบาทน้ำพุ หมู่ที่ 1 ต.เขาสามยอด หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
กรมหลวงสงขลานครินทร์ มูลนิธิ T: 074-338100 ต่อ 1049,1939
โรงพยาบาลสงขลา เลขที่ 161 หมู่ที่ ซ.- ถ.รามวิถี F: 074-480058
กลุ่มเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช มูลนิธิ T: 
เลขที่ 142/2 หมู่ที่ 3 ต.สิชล หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
กลุ่มเกษตรกรภาคใต้ มูลนิธิ T: (075) 536-324
เลขที่ 142/2 หมู่ที่ 3 ต.สิชล หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
ประชารัตน์สงเคราะห์โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนกองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค 4 มูลนิธิ T:  (074) 324- 826
เลขที่ 432/3 ถ.ไทรบุรี ต.บ่อยาง หมู่ที่ ซ. ถ. F: (074) 323- 874
พระราชทานสงเคราะห์ผู้ป่วยอนาถาในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ T: 
เลขที่ 161 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
โรงเรียนพะตงวิทยา มูลนิธิ T: 074-471116
45 หมู่ที่ ซ.2 ถ.เทศบาล 31 F: 074-291687
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ มูลนิธิ T: 
เลขที่ 4 ถ.ศุภสารรังสรรค์ หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
โรงพยาบาลสิชล มูลนิธิ T: (075) 536-336
โรงพยาบาลสิชล เลขที่ 189 หมู่ที่ 5 ถนนศุภโยคพัฒนา ต.สิชล หมู่ที่ ซ. ถ. F:  (075) 536-381
อิสลามศาสนูปถัมภ์ มูลนิธิ T: (074) 721-129
มัสยิดบำบัง จังหวัดสตูล ต.พิมาน หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
คาทอลิก สุราษฎร์ธานี มูลนิธิ T: 
เลขที่ 317 ถ.ตลาดใหม่ หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
กุศลธรรมภูเก็ต มูลนิธิ T: 076-211706,076-246216
19/34 ต.ตลาดเหนือ หมู่ที่ ซ.9 ถ.พูนผล F: 076-246352
สงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด มูลนิธิ T: 025838314
78/1 หมู่ที่1 ซ.ติวานนท์-ปากเกร็ด ถ.ติวานนท์ F: 025833000
เด็กพิการบ้านนนทภูมิ มูลนิธิ T: 025837999 ต่อ 121
78/5 หมู่ที่1 ซ.- ถ.ติวานนท์ F: 02-583799 ต่อ 115
สร้างสรรค์ชีวิตเด็กและเยาวชน มูลนิธิ T: (042) 841- 407
เลขที่ 206 หมู่ที่ 2 ต.ศรีสงคราม หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
มูลนิธิสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี มูลนิธิ T: 073-348911
186 หมู่ที่6 ซ.- ถ.มอ-ปากน้ำ F: 073-348911
พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร มูลนิธิ T:  (073) 244-484
เลขที่ 63/22 ถนนวิภากุล ต.สะเตง หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
ศรีสะเกษวิทยาลัย มูลนิธิ T: 
ถ.วันลูกเสือ ต.หนองครก หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
พระครูอุทัยธรรมวินิจ (จิ๋ว สุขาจาโร) มูลนิธิ T: 
วัดเนินเหล็ก เลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ต.โนนเหล็ก หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระชนมาธิบดี มูลนิธิ T: 
สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
ส่งสริมวัฒนธรรมหญิงเพชรบูรณ์ มูลนิธิ T: 
บ้านพักผู้ว่าราชการจังหวัด หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
หนองไผ่สงเคราะห์ มูลนิธิ T: (056)781445
เลขที่ 55 ถ.สระบุรี-หล่มสัก หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
ชาววังทองร่วมใจต้านภัยเอดส์ มูลนิธิ T: (055) 311-092
สำนักงานสาธารณสุข อำเภอวังทอง เลขที่ 69 หมู่ที่ 3 ต.วังทอง หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
แสงสวรรค์สงเคราะห์ มูลนิธิ T: (056) 221-215
เลขที่ 88 ถ.พหลโยธิน ต.ในเขตเทศบาล หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส มูลนิธิ T: 
ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส เลขที่ 116 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม มูลนิธิ T: 
หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
ชยา นันทมุนี (พรหม พรหมโซโด) จังหวัดน่าน มูลนิธิ T: (054) 710-059
13 โรงเรียนนันทบุรีวิทยา ต.ในเชียง หมู่ที่ ซ. ถ.- F: 
พระเทพสุวรรณมุณี (สีลภูสิต ภิกขุ บุญรวม มีอารีย์) มูลนิธิ T: 032-400357
196 วัดมหาธาตุวรวิหาร คลองกระแซง หมู่ที่ ซ.- ถ.ดำเนินเกษม F: 032-401771
ลิปิ สุนทร มูลนิธิ T: 
เลขที่ 595 ถ.เพชรสมุทร ต.แม่กลอง หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
ผู้สูงอายุจังหวัดแพร่ มูลนิธิ T: 
วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร เลขที่ 16 ต.ในเมือง หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
พุทธสมาคมจังหวัดแพร่ มูลนิธิ T: 
ตึกอเนกประสงค์ชั้น 3 วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
แพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ มูลนิธิ T: 
เลขที่ 36 หมู่ที่ 4 ต.โรงเข้ หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
ชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ มูลนิธิ T: 
อาคารชมรมส่งเสริมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ เลขที่ 38 ถนนเจษฎาบดินทร์ หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
สหมิตรวิทยาคม มูลนิธิ T: 
หมู่ที่ 3 ต.ทับสะแก หมู่ที่ ซ. ถ. F: 
พัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิ T: (02) 8807083
เลขที่ 41/9 ม.ธาริณี-ปิ่นเกล้า หมู่ที่ ซ. ถ.บรมราชชนนี F: (02) 8807083
ส่งเสริมข้าราชการบำนาญและครูอาวุโสของกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิ T: (02) 2523445
กระทรวงศึกษาธิการ 315 หมู่ที่ ซ.- ถ.ราชดำเนินนอก F: (02) 2807234
สงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ มูลนิธิ T: 025838396,025820570
78/5 หมู่ที่1 ซ.สถานสงเคราะห์ ถ.ติวานนท์ F: 025837999
สงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิ T: 025838426,023547522
78/6 หมู่ที่ ซ.- ถ.ติวานนท์ F: 02-3547548
สาธารณสุขสิงห์บุรี (โชติปาไลอุปถัมภ์) มูลนิธิ T: (036) 511614
44 หมู่ที่4 ซ.- ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี F: 036-512750
อินทสังข์ราษฎร์สามัคคี มูลนิธิ T: 0-9548-0997
5 หมู่ที่4 ซ.- ถ.- F: 
ดร.ผาสุข-สุมณฑา กุลละวัณิชย์- วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มูลนิธิ T: 0-3839-4900
169 หมู่ที่ ซ.- ถ.ลงหาดบางแสน F: 0-3839-2024
มูลนิธิบึงสามพันสงเคราะห์ มูลนิธิ T: 056-732498
75-6 หมู่ที่10 ซ.- ถ.สระบุรี-หล่มสัก F: -
คุณพ่อเรย์ มูลนิธิ T: 0-3871-6628
440 หมู่ที่9 ซ.- ถ.สุขุมวิท F: 0-3871-6629
ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา มูลนิธิ T: 0-3824-1072
104 หมู่ที่3 ซ.- ถ.สุขุมวิท F: 0-3824-1766
มูลนิธิวัดการุณทราวาส มูลนิธิ T: 0-1048-1102
24/132 หมู่ที่ ซ.ลาชาล ถ.สุขุมวิทย์ F: 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาพระมหาสุรศักดิ์ มูลนิธิ T: 0-4268-4099
74 หมู่ที่2 ซ.บ้านค้อ ถ.- F: 0-4268-4099
สุวรรณราษฎร์สามัคคี มูลนิธิ T: 0-9054-0997
5 หมู่ที่4 ซ.- ถ.- F: -
สงเคราะห์คนชราลพบุรี มูลนิธิ T: 036413706
82 หมู่ที่1 ซ.- ถ.พระปิยะ F: 036413706
ร่วมใจจังหวัดแพร่ มูลนิธิ T: (054) 511855
เลขที่ 34/21 ศูนย์การค้าอรทัย หมู่ที่ ซ. ถ.- F: -
เพื่อพัฒนาแม่ฮ่องสอน มูลนิธิ T: (053) 611961, (053) 611061, (053) 612414
เลขที่ 23/1 หมู่ที่ ซ.4 ถ.ปางล้อนิคม F: -
หนองขาหย่างเพื่อการพัฒนาชนทบอุทัยธานี มูลนิธิ T: 01-9725944
เลขที่ 9/6 หมู่ที่ ซ. ถ.- F: -
มูลนิธิโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 25 (บ้านบุ่งน้ำเต้า) มูลนิธิ T: 056-824289
25 หมู่ที่1 ซ.- ถ.สระบุรี-หล่มสัก F: 056-824289
เมตตาศิษย์ มูลนิธิ T: (034) 511124
เลขที่ 165/1 ถ.ปากแพรก ต.บ้านเหนือ หมู่ที่ ซ. ถ.แสงชูโต F: 034-512446
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กภาคเหนือ มูลนิธิ T: 0 5389 0238-44
196 หมู่ที่10 ซ.- ถ.เชียงใหม่-ฝาง F: 0 5312 1185
มูลนิธิเรืองแสงธรรม มูลนิธิ T: 028820440-1
150/35 หมู่ที่4 ซ.สวนผัก2 ถ.สวนผัก F: 024347922
มูลนิธินางเน่า เพ็งสกุล(กตเวทิตา) มูลนิธิ T: 09-8807457
41 หมู่ที่6 ซ.ชนบทสายใน ถ.ลพบุรี-สิงห์บุรี กม.164 F: 
มูลนิธิพ่อเคนน้อย แม่บุญ วัดพระศรีเจริญ มูลนิธิ T: 0-4546-9032
59 หมู่ที่6 ซ.วัดพระศรีเจริญ ถ.- F: 
มูลนิธิโรงเรียนนันทบุรีวิทยา มูลนิธิ T: 0-5471-0059
13 หมู่ที่ ซ.- ถ.สุริยะพงษ์ F: 
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม มูลนิธิ T: -
409 หมู่ที่ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ F: 
มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ มูลนิธิ T: 02-372-2113-4
48/282 หมู่ที่ ซ.- ถ.รามคำแหง F: 02-372-2116
มูลนิธิช่วยเหลือเด็กกำพร้าของสตรีไทยมุสลิมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ T: 0-2289-3023-5
1978 หมู่ที่ ซ.- ถ.เจริญกรุง F: 0-2291-0437
มูลนิธิเพื่อคุณธรรม มูลนิธิ T: 02-5436881-3
28/2 หมู่ที่9 ซ.- ถ.ประชาร่วมใจ F: 02-9168716
มูลนิธิศูนย์กลางประสานงานพัฒนาชนบท มูลนิธิ T: 02-354-7391-2
257 ตึกมหิดล หมู่ที่ ซ.- ถ.ราชวิถี F: -
พิบูลสงเคราะห์ มูลนิธิ T: 029673386,029673357
222 หมู่ที่ ซ.- ถ.นนทบุรี 1 F: 029673386,029673357
คนชราบ้านศรีตรัง มูลนิธิ T: (075) 212340
เลขที่ 113 หมู่ที่2 ซ. ถ.- F: -
วัดสวนแก้ว มูลนิธิ T: 02-9216466
- หมู่ที่1 ซ.วัดสวนแก้ว ถ.บางกรวย-ไทรน้อย F: 02-9216466
พุทธสถานเชียงใหม่ มูลนิธิ T: 053-276514,251305
1 หมู่ที่ ซ.- ถ.สายเกาะกลาง F: -
คริสตจักรของพระคริสต์ฯ มูลนิธิ T: 053-221553
24 หมู่ที่ ซ.- ถ.ห้วยแก้ว F: 053-221553
พระครูวิจารย์สมณวัตร มูลนิธิ T: (073) 511656
ศาลาการเปรียญวัดบางนรา หมู่ที่ ซ. ถ.- F: -
สมาคมกีฬาคนหูหนวก (ประเทศไทย) มูลนิธิ T: 02-717-1902-3
144/9 หมู่ที่ ซ.พัฒนาการ29 ถ.พัฒนาการ F: 02-717-1904
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาและสันติ มูลนิธิ T: 0-2718-7766ต่อ320
2/1 หมู่ที่ ซ.ถาวรธวัช1 ถ.รามคำแหง24 F: 0-2718-7766ต่อ320
เกื้อดรุณ มูลนิธิ T: 053-408424
181/208 หมู่ที่3 ซ.11 ถ.โพธาราม F: 053-408424
เอ็มพาวเวอร์ (ส่งเสริมโอกาสผู้หญิง) มูลนิธิ T: 025268311
57/60 หมู่ที่ ซ.- ถ.ติวานนท์ F: 02-5263294
วัดโคกคีรี มูลนิธิ T: (074) 612434
เลขที่ 72/1 หมู่ที่4 ซ. ถ.พิเศษกิจ F: -
สงเคราะห์คนชราภูเก็ต มูลนิธิ T: (076) 260446
เลขที่ 132 หมู่ที่2 ซ. ถ.- F: (076) 260447
มูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิ T: 028807083
41/9 หมู่ที่6 ซ.หมู่บ้านธานี-ปิ่นเกล้า ถ.บรมราชชนนี F: 028807083
ช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา มูลนิธิ T: 053-963177
152 หมู่ที่3 ซ.- ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์-ลำปาง F: 
ไลออนส์นครศรีธรรมราช มูลนิธิ T: 075-356537
5 หมู่ที่ ซ.- ถ.เทพราช F: 
ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา มูลนิธิ T: 0-2245-2643
4739 หมู่ที่ ซ.- ถ.ดินแดง F: 0-2246-8329
พุทธสมาคมจังหวัดสงขลา มูลนิธิ T: 0-7432-2025
วัดแจ้ง หมู่ที่ ซ.- ถ.ไทรบุรี F: 
มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนอามานะศักดิ์ มูลนิธิ T: 073-310283
28/4 หมู่ที่8 ซ.3 ถ.ยะรัง F: 073-310283
มูลนิธิเพื่อการบริหารสังคม มูลนิธิ T: 0 2805 3829
226/6 หมู่ที่4 ซ. ถ.พุทธมณฑณสาย 2 F: 0 2805 3829
มูลนิธิดวงกนก สินธุรงค์ มูลนิธิ T: 0-7535-6594
1667/2 หมู่ที่ ซ.- ถ.ราชดำเนิน F: 0-7534-1357
มูลนิธิสงเคราะห์คนพิการไร้ที่พึ่งสถานสงเคราะห์ประจวบคีรีขันธ์ มูลนิธิ T: 0-3255-4388
202/11 หมู่ที่16 ซ. ถ.เพชรเกษม F: 
มูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถาน มูลนิธิ T: 0-3267-1686
338/3 หมู่ที่4 ซ.สุขาภิบาล 4 ถ.สุขาภิบาล F: 
กลุ่มเกษตรกรอำเภอสิชล มูลนิธิ T: 0-7533-5093
270/3 หมู่ที่1 ซ.- ถ.- F: 0-7533-5093
มูลนิธิวันครูอำเภอทุ่งใหญ่ มูลนิธิ T: 075-489142
56 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: -
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ T: 043-242098
214 หมู่ที่10 ซ.- ถ.มะลิวัลย์ F: 043-243448
มูลนิธิข้าราชการบำเหน็จบำนาญและผู้สูงอายุ จังหวัดขอนแก่น มูลนิธิ T: 043-222571
อยู่ที่วัด หมู่ที่ ซ.ศรีจันทร์ ถ.ศรีจันทร์ F: -
มูลนิธิกุหลาบ-ประยูร มูลกะรัตน์ มูลนิธิ T: 0-43333-2334
34/3 หมู่ที่ ซ.- ถ.ประชาสโมสร F: -
มูลนิธิโรงพยาบาลทับสะแก มูลนิธิ T: 0-3254-6482
111 หมู่ที่6 ซ. ถ.เพชรเกษม F: 
มูลนิธิโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์(เทศบาลภูมินทร์) มูลนิธิ T: 054750558
44 หมู่ที่0 ซ.- ถ.สุริยพงษ์ F: -
มูลนิธิเลยเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน มูลนิธิ T: 0-4284-1679
461 หมู่ที่5 ซ.- ถ.เจริญรัฐ F: 0-4284-1679
มูลนิธิไลออนแดง-รัญจวน วงษ์กล้าหาญ มูลนิธิ T: 039-311230
291 หมู่ที่ ซ.- ถ.ท่าแฉลบ F: 039-324212
มูลนิธิวัดดอนตาล มูลนิธิ T: 039-354831
59 หมู่ที่13 ซ.วัดดอนตาล ถ.- F: -
มูลนิธิวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มูลนิธิ T: -
191/75 หมู่ที่17 ซ.11 ถ.มะลิวัลย์ F: -
พุทธสมาคมขอนแก่น มูลนิธิ T: 0-4322-6155
441 หมู่ที่ ซ.- ถ.หลังเมือง F: 0-4322-8588
พรหมวชิรญาณ มูลนิธิ T: 043-327946
86/22 หมู่ที่3 ซ.15 ถ.โพธิสาร F: 043-326968
มูลนิธิวัดประชาสนธิ มูลนิธิ T: 081-8585344
209 หมู่ที่11 ซ. ถ.- F: 
มูลนิธิเขาป่าแก้วรัตนวรรณานุสรณ์ มูลนิธิ T: 037251255
2/2 หมู่ที่1 ซ.- ถ.วังนำเย็น-ตาหลังใน F: -
มูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษา มูลนิธิ T: 02-233-6460-9
78 หมู่ที่ ซ.กัปตันบุช ถ.เจริญกรุง F: 02237-3060
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย มูลนิธิ T: 0-2256-4209,0-2254-2200
1873 หมู่ที่ ซ.- ถ.อังรีดูนังต์ F: 02256-4399
มูลนิธิคณะธิดาเมตตาธรรมขอนแก่น มูลนิธิ T: 0-4334-8054
164/23 หมู่ที่16 ซ.ศรีชาพันธุ์ ถ.มะลิวัลย์ F: 0-4334-8054
มูลนิธิเพื่อการศึกษาไทยรัฐวิทยา 84 มูลนิธิ T: 043-379315
34/1 หมู่ที่1 ซ.- ถ.มิตรภาพ F: 
มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น มูลนิธิ T: -
237 หมู่ที่ ซ.วัดธาตุ ถ.กลางเมือง F: -
ศิรินาปวโรฬารวิทยา มูลนิธิ T: 02-5303479
631 หมู่ที่ ซ.- ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม F: 02-5303479
ส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูถัมภ์ของสมเด็จพระเทพฯ มูลนิธิ T: 02-5610944
2143/1 หมู่ที่ ซ.- ถ.พหลโยธิน F: 02-5610944
มูลนิธิการศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม มูลนิธิ T: 0-2513-3038
47 หมู่ที่ ซ.พหลโยธิน19/1 ถ.พหลโยธิน F: 0-2513-4408
มูลนิธิกองทุนไทย มูลนิธิ T: -
2044/21 หมู่ที่ ซ.ประชาสงเคราะห์16 ถ.- F: 
หนังสือเพื่อเด็ก มูลนิธิ T: 0-2954-9571-2
83/159 หมู่ที่6 ซ.ชินเขต ถ.งามวงศ์วาน F: 0-2954-9573
มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี มูลนิธิ T: 0-2972-5489-90 กด 0
1047-51 หมู่ที่ ซ.พหลโยธิน69/1 ถ.- F: 0-2972-5768 กด 0
มูลนิธินันทากร มูลนิธิ T: 02-3183059
65 หมู่ที่ ซ.14 ถ.รามคำแหง F: 02-3187618
ศิษย์คุณครูประไพ สวัสดืวร มูลนิธิ T: 0-3879-5505, 0-3828-2078
215 หมู่ที่3 ซ.- ถ.พระยาสัจจา F: 
มูลนิธิมหาชัยสามัคคี (ม.ม.ส.) มูลนิธิ T: 75 377 426
1 หมู่ที่4 ซ.- ถ.นครฯ-นบพิตำ F: 75 377 440
มูลนิธินิคม จันทรวิทุร มูลนิธิ T: 02-248 5550
อาคารชั้น(ตึกหน้า)กระทรวงแรงงาน หมู่ที่ ซ.- ถ.มิตรไมตรี F: 02-248 5550
มูลนิธิภูริโศภน มูลนิธิ T: 074-711996
24 วัดชนาธิปเฉลิม หมู่ที่ ซ.- ถ.ศุลกานุกูล F: -
มูลนิธิสู่ชีวิตที่ดีกว่า มูลนิธิ T: 053-266246
29/22 หมู่ที่2 ซ.- ถ.ทุ่งโฮเต็ล F: 053-248342
มูลนิธิไทยเพื่อการพัฒนา มูลนิธิ T: 053-206085
19 หมู่ที่5 ซ.5 ถ.คชสาร F: 053-271537
มูลนิธิพุทธเกษตรเชียงใหม่ มูลนิธิ T: 053-814119
103 ณ วัดเจดีย์หลวง หมู่ที่ ซ.- ถ.- F: 053-814752
มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย เพื่อกิจการบ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน มูลนิธิ T: 0-3934-4011-3
137 หมู่ที่4 ซ.- ถ.- F: 0-3934-3350
มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย มูลนิธิ T: --02-3910136#236
423 หมู่ที่ ซ.สุขุมวิท 55 ถ.สุขุมวิท F: 02-3811841
มูลนิธิสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้านจันทบุรี มูลนิธิ T: 0-3932-6496
54/5 หมู่ที่10 ซ.- ถ.- F: 0-3943-7269
สมาคมคนตาบอดจังหวัดจันทบุรี มูลนิธิ T: -
- หมู่ที่ ซ.- ถ.ท่าแฉลบ F: -
ศูนย์ชีวิตใหม่ มูลนิธิ T: 053-263-010
49/9 หมู่ที่3 ซ.- ถ.ทุ่งโฮเต็ล F: 053-263-011
ศูนย์รวมมิตรเพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิ T: 09-7008964
103-105 หมู่ที่ ซ.- ถ.ศรีภูมิ F: -
มูลนิธิโรงเรียนเจี้ยนหัวบางหลวง มูลนิธิ T: 0-3439-9262
91 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: 0-3439-9262
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี มูลนิธิ T: 0-4526-2231
- หมู่ที่ ซ.- ถ.- F: -
มูลนิธิหลวงปู่นาค มูลนิธิ T: -
- หมู่ที่ ซ.ศาลากิติญาณโสภณ ถ.หลวง F: -
มูลนิธินางเน่า เพ็งสกุล (กตเวทิตา) มูลนิธิ T: 0-3648-6832
41 หมู่ที่6 ซ.ชนบทสายใน ถ.ลพบุรี - สิงห์บุรี F: -
มูลนิธิพระพิศาลธรรมคุณ มูลนิธิ T: 039-431511
1 หมู่ที่4 ซ.- ถ.พิศาลธรรมคุณ F: -
มูลนิธิโรงเรียนวัดมูรพาพิทยาราม(ธรรมรัตน์ศึกษาประชาอุทิศ) มูลนิธิ T: 039-431482
1/1 หมู่ที่4 ซ.- ถ.พิศาลธรรมคุณ F: -
มูลนิธิฉัตรทองคำ มูลนิธิ T: 039-312927
100 หมู่ที่ ซ.- ถ.ท่าหลวง F: -
มูลนิธิพัฒนาการศึกษาจังหวัดสตูล มูลนิธิ T: 0-7471-1738
308 หมู่ที่7 ซ.พัฒนาการศึกษา ถ.ยนตรการกำธร F: 0-7472-4965
สมาคมกู้ภัยสว่างสระแก้ว มูลนิธิ T: -
335 หมู่ที่0 ซ.- ถ.สุวรรณศร F: -
มูลนิธิอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)จังหวัดสระแก้ว มูลนิธิ T: 037-425141
619 หมู่ที่ ซ.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ถ.สุวรรณศร F: 037-425141 ต่อ 100
มูลนิธินคร-สายสุนี ศิลาสานต์ มูลนิธิ T: 032-425070
278 หมู่ที่ ซ.- ถ.บันไดอิฐ F: 032-425809
โสสะมูลนิธิแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิ T: 02-258-9050-5
163 หมู่ที่ ซ.- ถ.อโศก(สุขุมวิท 21) F: 02-2583914
ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ(ไทเก๊ก)เทศบาลเมืองสตูล มูลนิธิ T: -
สำนักงานเทศบาลเมืองสตูล หมู่ที่ ซ.- ถ.สฤษดิ์ภูมินารถ F: -
มูลนิธิสามัคคีวัฒนา มูลนิธิ T: 045-711503
โรงเรียนเทศบาล หมู่ที่ ซ.- ถ.ประชาสัมพันธ์ F: 
มูลนิธิวัดแจ้ง มูลนิธิ T: 045-255491
วัดแจ้ง หมู่ที่ ซ.- ถ.สรรพสิทธิ์ F: 
มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มูลนิธิ T: 02-6911216
409 ชั้น 3 อาคารมูลนิธิอาสาสมัคเพื่อสังคม หมู่ที่ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5 F: 02-6911216
เหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร มูลนิธิ T: 0-4572-4986
- หมู่ที่ ซ.- ถ.แจ้งสนิท F: 0-4572-4986
เพียงศรีวัฒนาสุนทรา มูลนิธิ T: -
19 หมู่ที่ ซ.เทศบาล 8 ถ.แจ้งสนิท F: -
มูลนิธิรักษ์อาข่า มูลนิธิ T: 053-713169
115 หมู่ที่2 ซ.- ถ.- F: 053-750172
สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดเชียงราย มูลนิธิ T: 053-712838
313 หมู่ที่6 ซ.- ถ.พหลโยธิน F: 
มูลนิธิชาววังทองร่วมใจต้านภัยเอดส์ มูลนิธิ T: 0-5531-1181
602/2 หมู่ที่1 ซ.- ถ.รังษีวงศ์ F: 05-7275121
ชมรมคนพิการพษณุโลก มูลนิธิ T: 055-220262
816/9 หมู่ที่ ซ.- ถ.พิชัยสงคราม F: 055-220262
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนสาขาพิษณุโลก มูลนิธิ T: 0-5523-0973-4
405 หมู่ที่5 ซ.ราษฎร์ศัทธาทำ ถ.พิษณุโลก-เต็งหนาม F: 0-5528-0854
สมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์จังหวัดพิษณุโลก มูลนิธิ T: 055-248827
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หมู่ที่ ซ.- ถ.- F: 
ครูกรึก ศักดิเศรษฐ์ มูลนิธิ T: 0-7549-7047
ร.ร.บ้านห้วยหาร หมู่ที่4 ซ.- ถ.- F: 0-7549-7014
ชินบัญชร มูลนิธิ T: 075-536539,06-9523428
147/32 หมู่ที่1 ซ.- ถ.อิสระวัฒนา-ปลายขอน F: -
มูลนิธิออทิสติกไทย มูลนิธิ T: 024183399
11 หมู่ที่12 ซ.- ถ.วัดแก้ว-พุทธมณฑลสาย1 F: 024183399
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มูลนิธิ T: 02-2415169
137 หมู่ที่ ซ.- ถ.พระราม 5 F: 02-2436695
มูลนิธิสถาบันครอบครัวไทย มูลนิธิ T: 02-5593097-99
1435 หมู่ที่ ซ.ทาวน์อินทาวน์ 3/3 ถ.ศรีวรา F: 02-5594030
มูลนิธิวักไชยชุมพลชนะสงคราม มูลนิธิ T: 034-511-263,516-050
227 หมู่ที่ ซ.วิสุทธรังษี ถ.แสงชูโต F: 034-515-203
มูลนิธิปุณยะจินดาเพื่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว มูลนิธิ T: 0-2973-5991-2
89 หมู่ที่3 ซ.- ถ.วิภาวดีรังสิต F: 0-2973-5991-2
มูลนิธิกองทุนเยาวชนพัฒนา มูลนิธิ T: 0-2651-6974
618/1 หมู่ที่ ซ.- ถ.นิคมมักกะสัน F: 0-2651-6974
มิตราทร มูลนิธิ T: 02-2490170
1242-1244 หมู่ที่ ซ.- ถ.พระราม 4 F: 02-2496812
มูลนิธิธรรมศาสตร์พังงา มูลนิธิ T: 076-411500
139 หมู่ที่ ซ.- ถ.เพชรเกษม F: 076-411501
มูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี มูลนิธิ T: 0-7727-2644
15 หมู่ที่6 ซ.ชนเกษม 41 ถ.ชนเกษม F: 0-7728-3416
มูลนิธิภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์(ประเทศไทย) มูลนิธิ T: 0-7727-2572
680 หมู่ที่ ซ.- ถ.หน้าเมือง F: 0-7721-3512
มูลนิธิธีระ สุวภิรมร์โชติ มูลนิธิ T: 032-425070
275 หมู่ที่ ซ.- ถ.บันไดอิฐ F: 032-425809
คริสต์จักรนิมิตใหม่เมืองสุราษฎร์ มูลนิธิ T: 077-281160
298/28 หมู่ที่1 ซ.11 ถ.ดอนบก F: 
มูลนิธิประสงค์ กลิ่นสวาทหอม มูลนิธิ T: 01-9464634
20/1 หมู่ที่7 ซ.- ถ.- F: 0-3535-9222
มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาอำเภอตะกั่วป่า มูลนิธิ T: 076-424317
ที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า หมู่ที่ ซ.- ถ.เพชรเกษม F: 
พุทธสมาคมจังหวัดพัทลุง มูลนิธิ T: 074-611782
วัดคูหาสวรรค์ หมู่ที่ ซ.- ถ.คูหาสวรรค์ F: 
มูลนิธิวัดโคกคีรี มูลนิธิ T: 074-615995
124 หมู่ที่ ซ.1 ถ.พัฒนา F: 
มูลนิธิพระมงคลบพิตร มูลนิธิ T: 0-3524-1689
- หมู่ที่ ซ.- ถ.ศรีสรรเพชญ์ F: 0-3524-4643
มูลนิธิสุธาสินี ชอยจันทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน มูลนิธิ T: 045-72241
3 หมู่ที่12 ซ.- ถ.- F: 045-722241
ชมรมผู้สูงอายุคริสจักรนิมิตใหม่ มูลนิธิ T: 077281160
298/28 หมู่ที่ ซ.พวงเพชร ถ.ดอนนก F: 
มูลนิธิฮักเมืองน่าน มูลนิธิ T: 054-772530
96 หมู่ที่ ซ.1 ถ.สุมนเทวราช F: 054-772530
มูลนิธิปึงเถ่ากง-ซินจงน่าน มูลนิธิ T: 054-710180
99/1 หมู่ที่- ซ.- ถ.มหาวงศ์ F: 054-710180
ช่วยนักเรียนและเด็กที่ขาดแคลนอำเภอสา มูลนิธิ T: 06-1871673
สำนักงานการประถมศึกษา อำเภอสา ถ.เจ้าฟ้า อ.สา หมู่ที่4 ซ.- ถ.เจ้าฟ้า F: 
มูลนิธิ น้อม บุญดิเรก มูลนิธิ T: 032-425070
230 หมู่ที่ ซ.- ถ.บันไดอิฐ F: 032-425809
มูลนิธิสุวรรณมหาธาตุนิธิ มูลนิธิ T: 032-425362
196 หมู่ที่ ซ.- ถ.ดำเนินเกษม F: 032-401771
มูลนิธิอัมพร บุญประคอง มูลนิธิ T: 032-425070
230 หมู่ที่ ซ.- ถ.บันไดอิฐ F: 032-425809
มูลนิธิพระสุวรรณมุนี(ฉุย) มูลนิธิ T: 032-425070
278 หมู่ที่ ซ.- ถ.บันไดอิฐ F: 032-425809
สร้างสุขชุมชน มูลนิธิ T: 02-9387892
47/28 หมู่ที่ ซ.22 ถ.วิภาวดีรังสิต F: 02-9387892

ความคิดเห็น

 1. 1
  คนใจบุญ..แต่ถูกหลอก
  ม๊ะเห็นมี..มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมและการกุศล เลยอ่ะ รึเราจะตาลาย...ลายตา เลยหาม๊ะเจอ หุหุ (สรุปมันมีมั้ยเนี่ย มูลนิธินี้อ่ะ เห็นเค้าออกมาเรี่ยไรเงินทำบุญกันจัง) {icon7} {icon8} {icon9}
 2. 2
  ดร้าก้อนบอล
  ดร้าก้อนบอล sadayu2534@hotmeil.com 25/01/2009 14:36
  ให้ไปงันแหละ คนรับเงินน่ารักดี (นักเรียนด้วย)
 3. 3
  บ๊อบบี้
  บ๊อบบี้ sadayu2534@hotmeil.com 25/01/2009 14:39
  ให้ก็ไม่ให้ พากูเสียตังสะงั้น {icon3}
 4. 4
  น้ำตาล
  น้ำตาล 28/04/2009 13:09
  ไม่เห็นมีมูลนิธิอุปถัมภ์ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตบ้างเลยอะ
 5. 5
  ken
  ken 31/05/2010 10:01

  มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรม และการ กุศล (การกุศลทำไมต้องวรรค) มีอยู่ในหน้าสมุดหน้าเหลือง ให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามเวปนี้ช่วยตรวจสอบด้วย เพราะบริจาค ไปแล้วเหมือนกัน ไม่อยากให้ถูกหลอก และไปหลอกคนอื่นอีก เห็นเดินกันเยอะแยะมาก มีใบ มีบัตรอะไรต่าง ๆ ให้ดูแต่ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้

 6. 6
  พ่อ
  พ่อ iiio@kkjjjlloop.com 15/08/2010 11:18
 7. 7
  สมจัน
  สมจัน kapook-2021@hotmail.com 26/05/2011 20:23
  ทำงานรับเงินเดือนของมูลนิธิสวัสดิการสังคมไทยมา 15 ปีแล้วเงินเดือน 5,080 บาท ทำงานทำด้วยใจ แต่..บอกตรงๆ ตอนนี้ไม่ไหวแล้วคับ ช่วยพวกผมด้วย ช่วยขยับเงินเดือน พอได้มีจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน หน่อยเถอะคับ ค่าครองชีพมันสูงเกินที่จะยั้ง บางที่เราท้อ แต่..เราไม่ถ้อยเพราะว่าเรารักในงานที่เราทำแต่..ทำไม่ ยิ่งทำยิ่งไม่มีกิน อดมื้อ กินมื้อ ช่วยเหลือสังคมมาตลอด แต่กลับมาคิดแล้วเหมือนเราเป็นคนงี่เง่า ไม่มีใครมองเห็นสิ่งที่เราทำ เป็นคนโง่ที่อยู่ในสังคม อยากวอนขอร้องท่านเจ้านายทั้งหลาย ช่วยพิจารณาพวกผม ลูกจ้างชั่วคราวด้วยเทอญคับ ขอบคุณครับ
 8. 8
  สมจัน
  สมจัน kapook-2021@hotmail.com 26/05/2011 20:26
  ทำงานรับเงินเดือนของมูลนิธิสวัสดิการสังคมไทยมา 15 ปีแล้วเงินเดือน 5,080 บาท ทำงานทำด้วยใจ แต่..บอกตรงๆ ตอนนี้ไม่ไหวแล้วคับ ช่วยพวกผมด้วย ช่วยขยับเงินเดือน พอได้มีจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน หน่อยเถอะคับ ค่าครองชีพมันสูงเกินที่จะยั้ง บางที่เราท้อ แต่..เราไม่ถ้อยเพราะว่าเรารักในงานที่เราทำแต่..ทำไม่ ยิ่งทำยิ่งไม่มีกิน อดมื้อ กินมื้อ ช่วยเหลือสังคมมาตลอด แต่กลับมาคิดแล้วเหมือนเราเป็นคนงี่เง่า ไม่มีใครมองเห็นสิ่งที่เราทำ เป็นคนโง่ที่อยู่ในสังคม อยากวอนขอร้องท่านเจ้านายทั้งหลาย ช่วยพิจารณาพวกผม ลูกจ้างชั่วคราวด้วยเทอญคับ ขอบคุณครับ
 9. 9
  สมจัน
  สมจัน kapook-2021@hotmail.com 26/05/2011 20:28
  ทำงานรับเงินเดือนของมูลนิธิสวัสดิการสังคมไทยมา 15 ปีแล้วเงินเดือน 5,080 บาท ทำงานทำด้วยใจ แต่..บอกตรงๆ ตอนนี้ไม่ไหวแล้วคับ ช่วยพวกผมด้วย ช่วยขยับเงินเดือน พอได้มีจ่ายค่าน้ำค่าไฟ ค่าเช่าบ้าน หน่อยเถอะคับ ค่าครองชีพมันสูงเกินที่จะยั้ง บางที่เราท้อ แต่..เราไม่ถ้อยเพราะว่าเรารักในงานที่เราทำแต่..ทำไม่ ยิ่งทำยิ่งไม่มีกิน อดมื้อ กินมื้อ ช่วยเหลือสังคมมาตลอด แต่กลับมาคิดแล้วเหมือนเราเป็นคนงี่เง่า ไม่มีใครมองเห็นสิ่งที่เราทำ เป็นคนโง่ที่อยู่ในสังคม อยากวอนขอร้องท่านเจ้านายทั้งหลาย ช่วยพิจารณาพวกผม ลูกจ้างชั่วคราวด้วยเทอญคับ ขอบคุณครับ
 10. 10
  บุคคล
  บุคคล บุคคล 10/02/2012 15:35

  ริษัท  อิทธิพร  อิมปอร์ต  จำกัด  ดำเนินธุรกิจ ให้เช่ายานพาหนะ และให้บริการงานซ่อมบำรุงยานพาหนะ  มีความต้องการรับสมัครบุคคลากรจำนวนมากเพื่อประจำสำนักงานใหญ่ รวมถึงการขยายงานขององค์การตำแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้


   ลักษณะงาน : คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร รับผิดชอบงานด้านเอกสารที่รับหมอบหมาย


   1)   พนักงานธุรการทั่วไป                                                                                 


              อัตรา 5 อัตรา


              -  เพศ  ชาย /หญิง    อายุ   18- 35  ปี


              -  วุฒิ  ม.6   ขึ้นไป


  - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้


  - สามารถใช้ Program Microsoft office ( Word , Excel ) ได้


  - สามารถสื่อสารได้


  - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์


  - มีบัตรประจำตัวคนพิการ


   หมายเหตุ : สำหรับผู้พิการทางขา ทางบริษัทได้มีลิฟท์ ไว้คอยบริการ (อาคารอิทธิพร อยู่ติดถนนใหญ่)


  สวัสดิการ : เบี้ยขยัน/ ค่าอาหาร / ค่ากะ / ค่าครองชีพ / เครื่องแบบ / โบนัส / ค่าตำแหน่ง / อื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด


   แผนที่บริษัท


  <a href="http://image.ohozaa.com/view/83qq4" target="_blank"><img border="0" src="http://image.ohozaa.com/t/23c/lJYgbs.jpg" /></a>


   


  วิธีการสมัคร สมัครด้วยตนเอง


  ติดต่อฝ่ายบุคคล


  บริษัท อิทธิพรอิมปอร์ต จำกัด


  96/11-12 หมู่ 3 ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่


  กรุงเทพมหานคร  10210


  โทร : 02-973-3560-3 ต่อ 2319


  หรือโทร 089-204-3371 คุณ เคน


   


  [b]แค่ท่านใช้คอมพิวเตอร์พิวเตอร์ได้ก็สามารถทำงานได้แล้ว ผู้ร่วมงานอัธยาศัยดี มีคนคอยช่วยเหลือพร้อมสอนงาน[/b]

 1  2 [Next]

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

 
 หน้าแรก คนใจดี จิตอาสา  รวมรูปภาพ  รายงายตัว
By ค่ายเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสรรค์.  
Copyright 2005-2015 All rights reserved.
view